Professional Switching 4 Channel Power Amplifier FP-10000S

Main Chuyên Nghiệp Nguồn Switching 4 Kênh x 1300 W  FP-10000 S

Đặc Tính

MODEL FP-10000 S
Ngỏ Ra Công Suất Stereo 8Ω 4×1350W
 Ngỏ Ra Công Suất Stereo 4Ω 4×2100W
Ngỏ Ra Công Suất Stereo 2Ω 4×2500W
Ngỏ Ra Công Suất Bridged 8Ω 2×4200W
Ngỏ Ra Công Suất Bridged 4Ω 2×5000W
Đáp Ứng Tần Số 20Hz-20KHz(±0.3dB)
Độ Ồn >112dB
Giắc Cấm Ngỏ Vào/Ngỏ Ra Ngỏ Và:XLR RCA/Ngỏ Ra:Giắc Speakon
 T H D <0.1%@20Hz-20KHz 1W
Trở Kháng Ngỏ vào 2KΩ
Xuyên Kênh  1KHz >70
Bộ giải Nhiệt Quạt Hút Điều tốc Trước Sau
Điện áp 110 ~ 220 Volt 50/60 Hz
Kích Thứơc 483mm×410mm×88mm
Kích Thước Bao bì 560mm×520mm×142mm
Trọng Lượng 14.55Kg