Professional 4 Channel Power Amplifier LA-5004

Main Chuyên Nghiệp Công Suất 4*500 Watts

LA-5004

Đặc Tính Kỷ thuật: