Professional 2 Channel Power Amplifier CA-1100A

Main Chuyên Nghiệp Công Suất 1100 Watts 

CA-1100A 

Đặc Tính Kỷ Thuật :