Public Address System Amplifier AS-60M

Amplifier Có Nguồn Phóng Thanh USB/Bluetooth AS-60M

Chức Năng Chia Vùng 2 Khu 60 watts

Feature: